hattatı satmış new holland almış kendi başına gidiyor