Kömür Külü

Değerli trakklup üyesi arkadaşlar.
Hep aklımda olupta araştırmaya fırsat bulamadığım bir konuydu.
Meğer hazırı varmış [emoji3].
Geçen gece bir üniversite de tez konusu olmuş yazı denk geldi.
Yanmış kömür Külünun toprak üzerindeki etkisi ne olduğuyla ilgili.cevre içinde iyi bir konu olduğunu anlatıyordu tezi hazırlayan arkadaş.
Tez yüz küsur sayfadan oluşuyor.hemen hemen tamamını okudum.en onemli kismi hep sonlarında olur tezin.
Sonuçta diyor ki: %5 civarı toprağa atılan yanmış kömür külü faydalı.yorumlarinizi bekliyorum.
Tez PDF formatında isteyen olursa tamamını atarım.her elementi tek tek yazmışlar.
''Yaptığımız deneme sonuçlarına göre kömür külünün toprağa karıştırılmasında
yönetmeliklerde belirtilen toprak kirliği parametrelerinin hiçbirinde sorun oluşturmamaktadır.
Bunun yanında bazı bitki besin elementlerince toprağı zenginleştirmesi, düşük pH’lı toprağın
pH’ını yükseltirken yüksek pH’lı topraklarda sıkıntı oluşturmaması, bitki gelişiminin daha iyi
olması ve kömür külünün tarla koşullarında araziye uygulanması durumu göz önüne alınarak
tarım topraklarına %5 dozun uygulanmasının daha olumlu etkiler yaratacağı ortaya
konmuştur. Diğer bir ifade ile kil tekstürlü topraklara 10000 kg/da, kumlu tın tekstürlü
topraklara ise 15000 kg/da’ı geçmeyen külün uygulanması önerilmektedir.
Atık madde olarak işlem gören kömür külü tarımda kullanılmasıyla çevre kirliliğinin
önlenmesi, doğal kaynaklarımızdan tasarruf edilmesi beklenmektedir. Belediyelerin sadece
apartman kaloriferlerinden çıkan kömür külünü bertaraf etmek için yapmış olduğu harcamalar
dikkate alındığında doğal olarak kömür külünün tarımda kullanımıyla birlikte gereksiz
harcamalar ve emek kaybı da ortadan kalkacaktır.''
 

Benzer Konular