sağılan inek beslenmesinde kalitesiz kabayem (saman) önemli...

sağılan ineklerin beslenmesinde....
kalitesiz kabayem önemli mi...rasyonda samanı ne kadar kullanmalı...
ineklerin sütveriminde, temel rasyon (saman, yonca, silaj) mı daha önemli, sütyemi mi daha önemli...
çok sütyemi kullanılması düşünülen durumlarda asidoz (yemçarpması, tahıl çarpması, işkembede aşırı asit meydana gelmesi) nasıl önlenir...
sütyemini, ne kadar kullanmalı...
 
sağılan ineklere verilen rasyonlar, genellikle, yüksek nemli (%55-60 kurulukta bir yemler karması) kullanıldığından, hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında, yemde küflenme ve bozulma ihtimalini artırır...yemi, 2 öğünde vermekle, yemde küflenme -bozulma ihtimali azalır...
ayrıca, yüksek verimli ineklere verilen rasyonlarda, 10-12 kg tahıl (mısır, arpa) bulunduğundan, ineklerin yem seçmesi halinde, asidoz ihtimali artar... bu da günde, iki defa yemlemenin daha iyi olduğunu düşündürür...
geviş getirmenin devamlı olması, işkembede mikropların faaliyeti bakımından çok önemli... yani mikrop faaliyeti ile devamlı ortaya çıkan ve işkembedeki asitlerlerin devamlı uzaklaştırılması (vücuda alınarak) önemli...
geviş getirme ile, tükrük içinde salınan bikarbonat, işkembede asitlik seviyesinin belli seviyede tutulmasına yardım eder...
rasyondaki sütyemi miktarı, buzağılamadan sonra kademeli bir şekilde artırılmalı....

sorunun cevabı, ineklerde günde bir yapılan yemleme, işçilik bakımından iyi hayvan sağlığı bakımından sakıncalı olabilir...
 

Benzer Konular