sağılan inekler günlük kaç kg tahıl (arpa, mısır) yer?

sağımın başlangıcında
sağımın ilk 100 gününde
sağımın ikinci 100 gününde
sağımın son döneminde, üçüncü 100 gününde

şubat, 2019 itibariyle, inekler günlük 35-45 kg süt verdiklerinde, günlük kaç TL'lik yem yer

25-30 tl
30-35 tl
35-40 tl

kuruya çıkarılan inekler, günlük kaç tl'lik yem yer?

8-10 tl
10-12 tl
12-15 tl


inek sürüleri nasıl yemlenir? inekler, günlük ne kadar tahıl yer? mısır silajı, arpa/mısır, süt yemi olarak.
3,0 kg
6,0 kg
9,0 kg
10,5 kg

sağılan inekler, günlük ne kadar yem yer? Temel rasyon ve süt yemi olarak.

45 kg
50 kg
55 kg
60 kg

Kuruya çıkarılan inekler, günlük ne kadar yem yer? ağırlığın % olarak, kuru yem olarak.

%1,8
%2,0
%2,2
%2,4
%2,6

inekler, ağırlıklarının yüzdesi olarak ne kadar yem yer? kuru yem olarak.

%4,5
%4,0
%3,8
%3,6
%3,2
%2,8
%2,6
%2,4
%2,2
%2,0

ineklere verilen temel rasyon (saman, silaj, pancar posası, çayır otu, yonca vb) kaç kg?

temel rasyon, inek ağırlığının % kaçı kadar olmalı? Kuru yem olarak.
%1,5
%2,0
%2,5
%3,0

yüksek tahıllı (9,0 kg-10,5 kg) rasyon yiyen ineklere, verilen temel rasyon nasıl olmalı?

1-saman, mısır silajı, ayçiçek küspesi, (yonca)
2-saman, mısır silajı, pancar küspesi, ayçiçek küspesi, (buğday kuru otu)
3-saman, mısır silajı, yonca, ayçiçek küspesi, soya küspesi

asidozu önlemek için, ne kadar saman (günlük kaç kg saman) verilmeli?

mısır silajı artışları, süt yemi artışları nasıl yapılmalı?

ineklerin mineral, vitamin ihtiyacı nasıl karşılanmalı, verilmeli?

ineklerden kaç kg süt alınır? Sütteki artma ve azalma dönemlerinde, mısır silajı, süt yemi artışları ya da süt yeminin azaltılması nasıl yapılmalı?

ineklere, günde kaç sefer yem verilir? sağım kaç defa yapılır?

DİKKAT: bilgi amaçlı verildi, sorumluluk kullananda.
 
hiç cevap gelmedi, ben yazayım.

ineklerden 35-50 kg süt elde etmek için, yeterli yem vermek gerekir.

40-50 kg süt alınan bir inek, mısır silajından, arpa/mısır dan ve süt yeminden günde 9-10 kg tahıl yer.

ineklere, ağırlıklarının %2,0-2,5 kadar kaba yem (saman, silaj, yonca, buday kuru otu, pancar posası) verilir.

bu ne demek?

600 kg bir inek yemlendiğinde,

temel rasyonunda, 600/100 x2,5 =15 kg kuru kaba yem verilmeli.

diyelim

7 kg çayır otu
15 kg silaj
10 kg pancar posası
saman
verilecek, bu durumda bu ineğe ne kadar saman verilir?

çayır otu %90 kurulukta olsun, 7x90/100=6,3 kg
mısır silajında %32 kuru yem olsun, 15 x32/100= 4,8 kg kuru yem. Bunun %45 kahıl ise: 4,8 x 55/100= 2,64 kg
pancar posası, %20 kuru yemli ise, 10 x20/100= 2 kg

bu üç yemden gelen kuru yem miktarı: 6,3+2,64+2=10,94 kg

600 kg ineğe verilmesi gereken kuru kaba yem miktarı 15 kg idi (yukarıda hesaplandı.

bu durumda:

15-10,94 =4,06 kg kuru saman verilmeli.

samanda%10 nem ve %90 kuru yem varsa:

verilecek saman miktarı: 4,06 x100/90= 4,511 kg saman verilir.

bu durumda temel rasyon:

7 kg buğday kuru otu
15 kg mısır silajı
10 kg pancar küspesi
4,5 kg saman

bu temel rasyona 1 kg ayçiçek küspesi, 0,5 kg soya küspesi ilave edilir.

ayrıca, 6-10 kg süt yemi verilir (süt verimine, sağım dönemine göre)

ayrıca,eksiklik varsa, mineral ilavesi (kalsiyum eksikse, mermer, fosfor eksikse, dikalsiyum fosfat, ve A-vitamini ilavesi yapılır.

mısır silajı artışları 2-3 günde 3-3,5 kg.
süt yemi artışları: 4-5 günde bir, 1,0 kg yapılır.

inekleri aç bırakmayalım. sağlıklı olsunlar, çok, temiz süt versinler.

bilgi amaçlı verildi. sorumluluk kullananda.

trakkulup.net
 
  • Beğen
Tepkiler: mydonose2

Benzer Konular