süt çiftlikleri, saman, silaj, sütverimi

süt çiftliklerinin, mazot, tahıl, yem fiyatlarının artığı dikkate alındığında, verimli (süt verimi) çalışması önemli,

süt çiftliklerinde,
aşağıdaki yemleri kullanarak...
yapılacak bir rasyon,
650 kg inek için,
60-65 kg süt verimine yeterli olur mu?

buğday samanı
mısır silajı
yaş pancar küspesi
ayçiçk küspesi
sütyemi (mısır, soya, tuz, mineral, vitamin)

(4,4 kg atk, 4,6 kg b.samanı, 24 kg m.sılajı, 15 kg yaş pancar küspesi, 15 kg sütyemi; tuz+mineral+vitamin)
(yem maliyeti, tahmini, 200 tl/inek/gün)

rasyon hesabında/kağıtüstünde mümkün görünüyor...
tatbikatta denenmesi gerek.
ineğin, bu rasyon hakkında ne düşündüğü önemli...

dikkat
yukarıdaki yem kademeli artırılarak verilir...
alıştırma yapmadan, bu rasyonun verilmesi,
hayvanların ölmesine sebep olur...

bilgi amaçlı verildi,
kullanan olursa, sorumluluk kullananda...

rasyonlar ve yemleme konusunda, yem uzmanına danışmanız önerilir.
 
yukarıdaki temel rasyondan, 5 kg süt yemi ile
beklenen süt verimi, 37 kg (günde 2 defa sağma ile)
inek başına, aylık
süt satışı- yemmaliyeti=5 000 lira

15 kg sütyemi ile
beklene süt verimi, 65 kg (günde 3 defa sağma ile)
inek başına, aylık
süt satışı-yemmeliyeti=9500 lira

dikkat, bunlar kağıt üstünde yapılan hesaplamanın sonuçları
 

Benzer Konular