Tütün Üreticileri de Hibe Kapsamına Alındı | %50 Makina-Ekipman Hibesi

Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yeni teknoloji içeren yatırımlara %50 hibe desteği verilmesini öngören desteklerin kapsamına tütün de dahil edildi.

Yatırım kapsamında makine alımının desteklenmesi için TSE ve CE belgelerini ön şart olarak öngören fıkra tebliğden çıkarıldı.

5 yıldan az olmamak üzere kiralanmış mülk üzerine yapılacak yatırımlar da destek kapsamına alındı. Tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından yapılacak yatırımlarda ise kira süresi şartı aranmayacak.


1614002077819.png

kaynak: dunya.com
 

Benzer Konular