Yeşil Mutabakat Eylem Planı: Tarımda pestisit ve kimyasal gübre kullanımı azaltılacak

Katılım
21.12.2020
Mesajlar
502
Şehir
Edirne/Keşan

Yeşil Mutabakat Eylem Planı: Tarımda pestisit ve kimyasal gübre kullanımı azaltılacak​
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na göre, Türkiye tarımda pestisit ve kimyasal gübre kullanımını azaltacak. Pestisitler yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla kimyasal gübreler yerine gübreleme programına organik gübreler dahil edilecek.​


20 Temmuz 2021 12:42
https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/05/27/tarim-fn2n_cover.jpg
Türkiye, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve ihracatın sekteye uğramaması için pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar) ve anti-mikrobiyaller ile kimyasal gübre kullanımını azaltacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" yayımlandı.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndan yapılan derlemeye göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında alacağı önlemlerin Türkiye'nin AB ile tarım ticaretini sekteye uğratmaması açısından ülkede sürdürülebilir tarıma yönelik eylemler gerçekleştirilmesi önem taşıyor.
Bu kapsamda, AB hedefleriyle uyumlu şekilde Türkiye'de pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılması sağlanacak. Bu süreçte, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.
Türkiye'de organik tarım üretim alanları ve üretim miktarları artırılacak. AB'nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak. Türkiye ile AB arasında organik tarım ticaretini desteklemek amacıyla AB ile organik tarım alanında karşılıklı tanıma sağlanabilmesi için AB nezdinde girişimler yürütülecek.

Kimyasal gübre kullanımı azaltılacak ve AB'nin bu alandaki hedef ve politikaları doğrultusunda çalışma yapılacak.
Ar-Ge çalışmaları sonucunda ham madde bakımından dışa bağımlı üretilebilen kimyasal gübrelerin kullanım miktarı azaltılacak, yeni nesil ve yavaş salınımlı gübrelerin kullanım miktarları belirlenecek.
Gübreleme programına organik gübreler dahil edilerek sürdürülebilir toprak verimliliği sağlanacak.
Arazi toplulaştırma faaliyetleri yürütülecek ve 2023 yılı sonuna kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil faaliyetleri bitirilecek.

Yenilenebilir enerji tarımda da kullanılacak​

Tarımda yenilenebilir enerji kullanımı artırılacak. Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı'da kurulan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde jeotermal kaynaklardan faydalanılarak bitkisel üretim yapılacak.
Yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim tesisleri desteklenecek.
Tarımsal üretimde atık ve artıkların tekrar değerlendirilmesi konusunda Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.
Desteklenen Ar-Ge projeleriyle tarımsal atıkların enerji olarak değerlendirilmesi amacıyla atık ve artık yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapılacak.
Gıda atık ve artıklarının geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik farkındalık yaratma ve tüketicinin bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.
Satış ve toplu tüketim hizmetleri sağlayan yerlerde işletmecilere yönelik gıda israfıyla mücadele amacıyla kontrol listeleri hazırlanacak.
Avrupa Komisyonunca açıklanan "Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik Stratejileri"ne ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yayımlandı​

Yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Temmuz 2021
Ülkemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı.

-Uluslararası ticaretin öne çıkan aktörlerinden yeşil dönüşüm hedefleri
Son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirdi.
AB’nin 11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyması bu politikalara ivme kazandırdı.
Covid-19 salgınının da pekiştirdiği sürdürülebilirlik algısı ile birlikte AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardından, uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı.

-9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda, ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
En önemli ticaret ortağımız olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalacağımız risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Bakanlığımız liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.
Eylem Planı, ülkemizin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.

-Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
İhracatımızda rekabetçiliğimizin geliştirilmesinin yanı sıra, ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bu çerçevede, Eylem Planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu kapsamında kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı için tıklayınız 
Katılım
23.06.2015
Mesajlar
694
Şehir
Adana
Bu yıla özgü degil gübre ve ilaç Her yıl zamlaniyor.Her yil bir onceki sezon için "yav diyorum ne ucuzmus gübre ve ilaç o zaman"Her yaz gelip sezon hesaplarini yaparken "yav nasil olacak bu iş "diyorum.
Almancı kuzen diyorki" Türkiye cok ucuz,cok guzel"
Ben de biliyorum cok guzel,ama cok ucuz degil.Parayi orda kazanan icin ülkemde harcamak, is yapmak kolay.Esas olan burda siz kardeslerim gibi alın teri döküp kazandığı yada bazan kuraklığa cogu zamanda artan fiyatlara karşı kaybederken bir şeyler yapmak.
Elimizden bir şeyler gelmediğini görüyorum, tüm gücü yetmeyenler gibi indiilahiye havale ediyorum ,Allah ulkeme ve cümlemize selamet versin...
 
Katılım
23.07.2011
Mesajlar
3,345
Şehir
ANKARA
Bu yıla özgü degil gübre ve ilaç Her yıl zamlaniyor.Her yil bir onceki sezon için "yav diyorum ne ucuzmus gübre ve ilaç o zaman"Her yaz gelip sezon hesaplarini yaparken "yav nasil olacak bu iş "diyorum.
Almancı kuzen diyorki" Türkiye cok ucuz,cok guzel"
Ben de biliyorum cok guzel,ama cok ucuz degil.Parayi orda kazanan icin ülkemde harcamak, is yapmak kolay.Esas olan burda siz kardeslerim gibi alın teri döküp kazandığı yada bazan kuraklığa cogu zamanda artan fiyatlara karşı kaybederken bir şeyler yapmak.
Elimizden bir şeyler gelmediğini görüyorum, tüm gücü yetmeyenler gibi indiilahiye havale ediyorum ,Allah ulkeme ve cümlemize selamet versin...
Almancı da geldiği yerde ağlıyor burda kıral oluyor.
 

Benzer Konular


Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt