Yonca bitkisi

Yonca Kur'anda bile adı geçen çok mübarek bir bitkidir.

Abese Sûresi (27-32)
Bu suretle onda daneler. Üzümler, yoncalar. Zeytinlikler hurmalıklar. Âfâka(ufuklara) ser çekmiş dilber bağçeler. Meyveler, çayırlar neler yetiştirmekteyiz. Sizin ve davarlarınızın intifaı(yararlanması, faydalanması) için.
 

Benzer Konular