besicilik, besi yemi kullanmadan yapılır mı?

uzun süreli besicilikte, büyükbaş hayvanların 6 ay ya da daha uzun süreli yemlenerek bakılmaları için, besi yemi kullanılmadan, saman, mısır silajı, arpa posası (biracılık yan ürünü) ile yemlenmeleri mümkün mü?

bu durumda, günlük ağırlık artışları ne kadar olur?
 
Mümkün. neden olmasın. Angusları bu şekilde besleyenler var. Hatta bazı süt işletmelerinin, ineklerin artık yemelerini toplayıp anguslara verdiğini duydum. angusların selülozik oranı yüksek bu yemleri, diğer ırklara göre daha çok ete dönüştürmeleri onları besicilikte diğer ırklardan üstün kılıyormuş.
günlük canlı ağırlık artışı hesap detayı ise siz üstadların işi.
 

Benzer Konular