besicilik, mevcut durum, şubat 2023

besicilikte mevcut durum:

dana/düve fiyatı:
18 000-20 000 tl/baş (230 kg, baskül ağırlık)

et fiyatı:
kemikli et fiyatı (karkası=boş gövde): 160-170 tl/kg

yem fiyatı:
apa/mısır: 7000-7500 tl/ton (?)
mısır silajı: 1500-1700 tl/ton ?)
yonca: 3000-3500 tl/ton (?)
ayçiçek küspesi/pamk küspesi: 5500-7000 tl/ton
arpa posası: 1500 tl/ton
DDG: 8000 tl/ton (?)

örnek hesap:
100 baş dana besisi

dana
100 x 20 000 =2000 000 tl
yem
100 x 15 000 =1500 000 tl
satış:
100 x 350 x170 =5950 000 tl

kaba kazanç:
5950 000-(2000 000+1500 000)=2450 000 tl

muhtemel kazanç:
2450 000-450 000=2000 000 tl
 
besicilikten elde edilecek kazancı, etkileyen bazı sebepler:

1-besideki hayvanların ölmesi
2-hastalıklar (solunum yolu hastalığı/akciğer iltihaplanması, topallık vb)
3-zayıf ağırlık artışları
4-yem maliyetinde beklenmeyen değişiklikler
5-kemikli et fiyatında (karkas=gövde fiyatında) beklenmeyen değişiklikler

besicilikte, başarıyı etkileyen bazı sebepler

1-hayvan fiyatı
besi danası/besi düvesi, alış fiyatı
2-yem fiyatı
mevcut yem fiyatları (arpa/mısır fiyatı, mısır silajı fiyatı, yonca fiyatı, saman fiyatı)
3-kemikli-et fiyatı/karkas fiyatı
4-işçi ücreti
5-öteki harcamalar (nakliye, yakıt, elektirik, su, sağlık -veteriner, aşı-ilaç, harcamaları
 

Benzer Konular