DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. VE SON AŞAMA (MAKALE)

01.02.2010
5,124
1,139
Aksaray
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. VE SON AŞAMA
Damızlık düve yetiştiriciliği yazı dizimizde bu hafta son aşamayı anlatıyoruz.Doğru sperma seçimiyle sağlıklı bir gebelik süreci ve sağlıklı bir doğumla genetik potansiyeli yüksek kaliteli anne adayı buzağılarımız doğdu.Doğumla birlikte koruyucu hekimlik uygulamaları ve sağlıklı geçen bir süt emme döneminden sonra gelecekteki verim ve gelişim potansiyeli maksimum olan anne adayı dişi buzağılarımızın gruplandırma aşamaları,grup beslemeleri,gebe kalma dönemleri ve doğuma hazırlanmalarını detaylı olarak anlatalım.
Buzağıların sütten,mamadan kesilme dönemlerini 60 günden sonra yada ortalama 1 kgr kesif yem tüketmeye başladıklarında veya doğum ağırlıklarının iki katına ulaştıkları dönemde sosyal gruplara ayırabiliriz.İlk sosyal grupta dişi erkek karışık 5-6 aylık yaşa kadar birlikte bakabiliriz.Bu gruba sütten çıkan buzağıları buzağı kulübelerinden çıkarmadan buzağı başlangıç yemi kullanıyorsak buzağı geliştirme yemine ve sosyal grupta vereceğimiz kaba yemlere alıştırmalıyız.İlk 5-6 aylık yaşta mısır silajı ve yaş pancar posası gibi kaba yemlerin kullanılması tavsiye edilmez.Dişi erkek karışık sosyal grupta açık büfe serbest sistem beslemede yapabiliriz,burada dikkat edeceğimiz noktalar kullandığımız buzağı geliştirme yemlerinin rasyon içeriği dengeli olmalı asidoza ve timpaniye yol açmayacak bir içeriğe sahip olmalı.Kaba yem olarak yonca kuru otu yada yulaf buğday hasılı türevi kaba yemleri kullanabiliriz.Sosyal grupta doğru bir besleme ile ve devam eden koruyucu hekimlik uygulamaları ile bu dönemide sağlıklı bir şekilde yöneterek 5-6 aylık yaştan sonra dişi erkek buzağıları ayırıyoruz.
Bundan sonraki süreçte genç düvelerimizi canlı ağırlıkları ve gelişim evrelerine göre aşama aşama gruplandırarak bu süreci yönetmeliyiz.Genel karma bir rasyonda canlı ağırlıkları ve yaşları arasında fark olan gruplarda genç hayvanlar ve gruba yeni giren hayvanlar daha az yem yiyecekleri için gelişimde geri kalırlar,o yüzden düve gruplarında bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurarak gruplandırma yapmalıyız.
Kaliteli bir damızlık düve yetiştirebilmek için hayatı boyunca hayvanlarımızı sağlıklı ve dengeli beslemeliyiz.Ortalama 6 aylık yaştan sonraki grupta örnek rasyon önerisinde bulunacak olursak 2,5-3 kgr civarında düve yemi yada kendi yaptığımız düveler için uygun kesif yem,4-5 kgr civarında mısır silajı 2 kgr yonca ve 2 kgr saman yada elimizde varsa 2 kgr yonca ve 2 kgr yulaf yada buğday hasılı veya dengeli bir mix kaba yem karışımımız varsa 4 kgr civarında karışım kaba yemden kullanabiliriz.Değerli okuyucularım besleme konusu çok önemli burada verdiğimiz miktarları net ölçebiliyor ve tartabiliyor olmamız gerekiyor.
Ortalama 15 aylık yaşta düvelerimizi gebe bırakabiliriz.Burada yazı dizimizde anlattığımız sperma seçiminde göstereceğimiz hassasiyeti göstermeliyiz.Sperma seçimi ile ilgili önemli bir konuda şu düvelerimize doğum kolaylığı olan doğum ağırlığı düşük sperma uygulamaları yaptırmalıyız.Düvelerde iri doğumlar büyük bir risk taşır doğum sırasında rahim ağzının yırtılmasına damar patlamalarına zor doğumlarda annne ve buzağı kayıplarına yol açabilir.Gebe kalmış düvelerimizide canlı ağırlık ve yaş durumlarına göre gruplandırmalıyız.Düvelerimizin ilk tohumlama yaşı ile ilgili ortalama 18 aylık yaştan sonra tohumlanmış gebe kalmış düvelerin ilk laktasyonda daha çok süt verdiği ve daha yüksek canlı ağırlığa ulaştıklarını gözlemliyoruz buda önemli bir konu aslında.
Gebeliğin son dönemine yaklaşmış doğumuna ortalama bir ay kalmış düvelerimizi sağmal hayvanlarda kuru dönem son 20 günlük besleme rasyonlarının benzeri içeriğe sahip rasyonlarla besleyebiliriz.Burada anne adayı düvelerimizin meme yapılarını geliştirip süt verim potansiyelini arttırabiliriz.Bir ineğin en hassas doğum dönemlerinden biride ilk doğumlarıdır hayvanlarımızın tamamen fizyolojisi metabolizması değişeceği için düve gruplarındada doğuma hazırlık ve son 20 günlük doğuma hazırlık beslemesi çok önemlidir.İlk doğumunu yapacak düvelerimizin doğum takibide çok önemli,bir ineğin en çok sorunlu doğumu ilk doğumudur genelde burada sıkı bir takip yaparak doğum sırasında hayvan gözlemlenmeli doğumunda bir anormallik sezilirse acilen bir veteriner hekime müracat edilmeli.
Değerli okuyucularım doğumla birlikte kaliteli damızlık düve yetiştiriciliği yazı dizimizin sonuna geldik,yazdığımız konular çok önemli mutlaka üzerinde hassasiyetle duralım.Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere bereketle kalın.
 
  • Beğen
Tepkiler: aladar

Benzer Konular