ELEKTRIK BORCUNU ODEMEYEN CIFTCIYE DESTEK YOK

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
uyy-*sBakanlar Kurulu’nun 9 Mart pazar günü Resmi
Gazete’de yayınlanan kararına göre elektrik borcu
olan çiftçiler bu borcunu ödeyinceye kadar
devletin tarım desteklerinden yararlanamayacak.
Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin uygulama tebliği
de aynı günkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna
göre, tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu
bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar,
2014 yılında yapılması gereken tarımsal
destekleme ödemeleri yapılmayacak.
Uygulama tebliğine göre elektrik dağıtım şirketleri
kendi abone/tüketici kayıtları ile Çiftçi Kayıt
Sistemi kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu
çiftçileri ve alacak miktarını tarımsal destekleri
bakanlık adına ödeye Ziraat Bankası’na
bildirecek. Ziraat Bankası da bakanlıktan gelen
desteklerle elektrik borcu olan çiftçileri
karşılaştıracak ve borcunu ödemeyen çiftçiye
destek ödemesi yapmayacak.
Ödemenin yapılabilmesi için çiftçinin veya tüzel
kişinin elektrik şirketinden “borcu yoktur” belgesi
alarak Ziraat Bankası’na ibraz etmesi gerekiyor.
Borca itiraz etmek isteyen çiftçiler elektrik
şirketine başvuracaklar. İtiraz 7 günde karara
bağlanacak.
Çiftçinin Ziraat Bankası’na yazılı müracaatı
halinde hak ettiği destekleme tutarından, bankaya
bildirilen borç miktarına kadar olan kısım elektrik
şirketinin hesabına aktarılabilir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer Konular