KURAKLIK SİGORTASI İÇİN EK SÜRE VERİLDİ!

23.04.2009
14,028
24,042
35
Bilecik
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda poliçe son kabul tarihini 31 Ocak 2019’dan 15 Şubat 2019’a kadar uzattı.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının kuraklık nedeniyle verim kayıplarının sigortalanmasını kapsıyor. Zarar olması durumunda, bu ürünlerde ilçe genelinde bir kuraklık söz konusu değil ise ödeme yapılıyor.

Çiftçinin, sigorta yaptırabilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ne) kayıtlarını yaptırmış olması veya güncellemiş olması gerekiyor. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sigortasında, poliçede yazılı primin %60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabiliyor.

Siz de, kuru tarım yapıyorsanız, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarını 15 Şubat’a kadar kuraklık nedeniyle verim kaybına karşı sigortalatabilirsiniz. FB_IMG_1549026313778.jpg
 

Benzer Konular