TARIMSAL AR-GE DESTEĞİ

Katılım
24.02.2008
Mesajlar
84
Konum
Konya

10 Nisan 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26843

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13418

Ekli “Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/3/2008 tarihli ve 123 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR KARAR

Destekleme ödemesi

MADDE 1 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine, 2008-2011 döneminde, yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere destekleme ödemesi yapılır.

(2) Araştırma ve geliştirme projelerine destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin uygulama esasları, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.

Cezai yükümlülükler

MADDE 2 – (1) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme miktarı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden müteselsilen geri alınır.

(2) Ayrıca, destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan proje sahipleri, bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
Katılım
24.02.2008
Mesajlar
84
Konum
Konya
: TARIMSAL AR-GE DESTEĞİ

acaba bu destek çiftçiyemi yarıyacak, yoksa sanayiciyemi?
 
Katılım
17.12.2007
Mesajlar
3,301
Konum
Konya

: TARIMSAL AR-GE DESTEĞİ

VALLA BİZİM MEMLEKİTİMİZDE ÇİFTÇİYE YARAMADIĞI BELLİ... ŞİMDİ BİZİM BURDA BİR ÇUVAL GÜBRE NEREDEYSE BİR YARIM ALTINA DEK GELİYOR...
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt