Toprağın Organik Maddesi ve Ph Değeri Neden Önemlidir?

02.01.2016
2,334
3,122
Tarımsal üretimin ana kaynağı olan topraklar; %45 mineral madde, %5 organik madde, %25 hava boşlukları ve %25 su/nem ihtiva eder. Yetişciricilik için bazen bu dengeler her toprakta aynı olmayabilir. Bu koşullara sahip olmayan topraklarda dönem dönem çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu yüzden tarım icra şeklimize göre ve ekeceğimiz bitkiye göre toprak ıslahı bu değerlere yakın olmalıdır. Özellikle organik maddesi eksik olan topraklarda verim için daha çok kimyasal gübre kullanılır ve bu gübrelerin bir kısmı ne yazık ki bitki tarafından alınamayıp çevreye zarar verir. Oysa biz bu toprakların yapısını düzeltir ve canlı organizmasını çoğaltırsak, daha az gübre ile daha yüksek verimler alabiliriz. Organik maddesi eksik olan bir toprakta fosforun yarayışlı ömrü az olur ve azot tüketimi de üst seviyelere çıkar.

Yukarıda anlattıklarımıza paralel olarak toprağın ph'sı da ayrıca önem arz eder. Toprağın ph'sı insanlardaki tansiyon gibidir. Çok yüksek ya da düşük olması sonucu "bitkilerin gereğinden fazla besin alması veya eksik besin alması" gibi anormal durumlar gerçekleşir ve sağlıklı bir üretim söz konusu olamaz. Toprak bitkileri için en ideal ph: 6.5-7.5 değerleri arasında olmalıdır.

Yüksek Ph'lı (Alkalin) Topraklar:
Aşırı kireç oranı genellikle görülür ki bu da, başta fosfor olmak üzere makro besinlerin fiskasyon (faydasız durum) sürecini hızlandırıp mikro besin elementlerinin bitkiye sunumunu sınırlayan bir hale getirir. Ayrıca bu tip topraklarda tuz fazlalığı da görülebilir. Kurak iklime sahip topraklarda yıkanamayan kireç, ph'yı yükseltir ve tuz iyonları yukarı yönde hareket etme eğilimi gösterir.
Yüksek ph, bazı elementleri bitkiye az miktarda verip gelişimi engeller, bazı elementleri de çok verip zehirlenme etkisi yapar.
Toprağın ph'sını düşürmek için düzenli kükürt kullanılmalı, organik materyali bulunduran gübreler tercih edilmeli ve çeşitli toprak düzenleyiciler uygulanmalıdır. Buna ek olarak topraktaki tuzluluğu azaltmak için bilinçsizce yapılan suluma teknikleri terk edilmelidir.

Düşük Ph'lı (Asidik) Topraklar:
Bu ortamlarda bağlı bulunan bazı iz elementleri (Fe,Al,B,Cu,...) serbest hale gelip bitkide toksik etki yaparken, makro elementlerin alımı yavaşlar. Genellikle yağışların yoğun olduğu iklimlerde ve sanayi atıklarına maruz kalan yerlerde bu tip topraklara rastlanır. Yoğun yağışlar kireci yıkadığı için kalsiyum eksikliği sıkça görülür.
Toprağın ph'sını yükseltmek için; düzenli kireç kullanılmalı, çeşitli toprak düzenleyici gübre ve materyaller uygulanmalıdır. Ayrıca yetiştiricilik yapılan ürünlere aşırı amonyum (NH4) azotu uygulaması (çeltik hariç) yapılmamalıdır.

Toprağın yapısı düzeltilip ph değeri normal bir değere getirilir ve organik maddesi arttırılırsa; tarımsal üretimde daha az girdilerle daha yüksek kazançlar elde edilir.

Bereketli Ürünler...
 

Benzer Konular