Türkiye'de tarım toprağının yüzde 88’i sağlıksız (Türkiye'de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Raporu)

21.12.2020
1,458
2,218

Türkiye'de tarım toprağının yüzde 88’i sağlıksız

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon hektar arazi, tarıma elverişli olmadığı halde tarımsal üretim için kullanıldığından erozyona uğruyor. Türkiye’deki toprakların yaklaşık yüzde 88’inin organik madde oranı, az ya da çok az olarak nitelendirilen yüzde 2’nin altında bulunuyor.

Şehriban Kıraç
05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Türkiye'de tarım toprağının yüzde 88’i sağlıksız


Eti Burçak ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini hayata geçirdi. Projeyle, Türkiye’de tarım yapılan toprakların kalite ve verimliliğinden ödün vermeden korunması ve iyileştirilmesi yönünde katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” raporu hazırlandı. Rapora göre dünyada ve Türkiye’de sulu tarım alanlarının yüzde 20’si hatalı ve fazla sulamadan ötürü aşırı tuzlandı. Proje kapsamında ayrıca Eskişehir’de yürütülen pilot tarımsal üretim çalışmalarında ise uygulanan anıza ekim yöntemiyle dekar başına mazot tüketimi 6 litreden 0.9 litreye düşerken su veriminde artış sağlandı.

Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, Eti Gıda Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan ve WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli’nin katılımıyla açıklanan raporda şu tespitlere yer verildi:- Türkiye’de 2000’lerin başında 41 milyon hektar olan tarım alanı, 2019 rakamlarına göre yaklaşık yüzde 8 oranında azalarak 38 milyon hektara geriledi.

- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) istatistiklerine göre, dünyada gelişen 94 ülkede 4.5 milyar insanın protein ihtiyacının yüzde 20’si buğday ürünleri tarafından karşılanıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 53’e kadar çıkıyor.
- Özellikle buğday üretiminde kullanılan toprak işlemesiz doğrudan ekim gibi koruyucu uygulamaların hızla yaygınlaştırılması gerekiyor.
- Çok uzun zamandır yanlış tarım yöntemleri ile zarar verdiğimiz toprakların, gelecek nesilleri de besleyebilmesi için toprağı sadece fiziksel olarak korumak artık yeterli değil.
- Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı engellenmeli. Tarım arazilerinin tahribatına sebep olan tarım uygulamaları durdurulmalı. Tarım toprağını korumayı amaçlayan politikalar teşvik edilmeli.

Türkiye'de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği


Toprak, ancak sağlıklı ve üretken ise sürdürülebilirdir. Uzun zamandır yanlış tarım yöntemleri ile zarar verdiğimiz toprakların, gelecek nesilleri de besleyebilmesi için toprağı sadece fiziksel olarak korumak artık yeterli değil. Topraktaki canlılığı da koruyarak iyileştirmemiz gerekiyor. Koruyucu tarım, toprağın karbon tutma kapasitesini arttırarak; toprağı iyileştirmenin yanı sıra, gıda güvenliği ile ilgili de pek çok sorunu beraberinde getirecek olan iklim krizine karşı da bir mücadele aracı sağlamaktadır.

Akademi dünyasından, kamu ve özel sektörden 13 uzmanın katkı sunduğu “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı raporda toprakla ilgili temel bilgiler verilerek, dünyada ve Türkiye’de toprağın karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alınıyor. Raporda ayrıca toprak koruma ve iyileştirme yöntemlerine, buğday tarımı özelindeki koruyucu uygulamalardan, toprağın iyileşmesi için önerilere kadar uzanan önemli teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor.

Rapordaki çözüm önerileri dört ana dört ana başlık altında toplanıyor:
• Tarım topraklarının amaç dışı kullanımının engellenmesi,
• Tarım arazilerinin tahribatına sebep olan tarım uygulamalarının durdurulması,
• Tarım toprağını korumayı amaçlayan uygulama ve politikaların teşvik edilmesi,
• Tahrip edilmiş tarım toprağını iyileştirecek ve toprak canlılığını artıracak yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması.


TAMAMINI OKU
Türkiye'de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği

İNDİR


2030 yeşil mutabakat hedefleri için çalışmalar başlamaş. Bakalım bu çalışmalar çiftçimizi nasıl etkileyecek !?..
 

Benzer Konular