Türkşeker, özelleştirme kapsamından çıkarılsın

Şeker İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, aralarında Çorum Şeker Fabrikası’nın da bulunduğu özelleştirme ihalesinin Danıştay 13 ' üncü Dairesi tarafından iptalinin ardından Türkşeker’in özelleştirme kapsamında tamamen çıkması için mücadele edeceklerini söyledi.Şeker İş Lokali’nde dün bir basın toplantısı düzenleyerek Danıştay 13. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararını değerlendiren Kahraman, Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile şeker sektörünün 2010 yılına yeni umutlarla ve sevinçle girdiğini dile getirdi.AK Parti iktidarını bugüne kadar verdikleri mücadelede hiçbir zaman yanlarında görmediklerini ifade eden Kahraman, bundan sonraki süreçte AK Parti iktidarını şeker çalışanlarının yanında görmek istediklerini belirtti.

Şeker İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu:“Geride bırakmış olduğumuz 2009 yılı Türkşeker’in özelleştirme çalışmaları başta olmak üzere nişasta bazlı şeker kotaları, tatlandırıcılar kaçak şekerle mücadele, geçici ve daimi çalışanlarımızın hakları tüm bunlarla ilgili yapılan mücadelede açılan davalar yine TBMM’de görüşülüp yasalaşması beklenen 2821 ve 2822 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunları gibi konularla çok zorlu mücadele dolu 2009 yılını geride bırakmıştır.Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu küresel ekonomik kriz çalışanların kazanılmış haklarını geri götürmüş binlerce insanımız işsiz kalmış ve çok zor şartlarda iş güvenliği olmayan koşullarda çalışmak zorunda bırakılmıştır. Biz Şeker-İş olarak 2000 yılından bu yana Türkşeker’in özelleştirilmesine karşı hukuki ve siyasi açıdan vermiş olduğumuz mücadele fabrikalarımız ve üyelerimiz adına aynı azim ve kararlılıkla 2010 yılında da devam edecektir.Şeker-iş olarak 11 Eylül 2009 tarihinde özelleştirme idaresinde C grubu portföy de bulunan (Çorum, Turhal, Kastamonu, Çarşamba, Yozgat ve Kırşehir) fabrikalar teklife açılmıştı. Şeker-iş olarak 15 Eylül 2009 tarihinde Danıştay 13. Dairesi’ne yürütmeyi durdurma davası açmış olup açılan bu dava 30 Aralık 2009 tarihinde Şeker-İş sendikasının lehine ihale ilanı ve şartnamesinin yürütmesini durdurdu.Dairenin yürütmeyi durdurma kararında şeker sektöründe arz talep dengesinin bozulmamasını, istikrarlı işleyişin sürdürülmesi, dışa bağımlılık yaratılmaması, üretimin sürdürülebilmesi gözetilerek özelleştirme işlemi yapılması gerektiği; şartnamenin bu ilkeleri sağlamaktan uzak olduğu ifade edilmiştir.Bugün inancın, azmin, birlik ve beraberliğimizden gelen gücün ispatı olan bir zafer günüdür. Sadece şeker sanayi çalışanlarının değil pancar çiftçisi, şeker işçisi, yöre halkı ve esnafı, besicisi, taşıyıcısı ve en önemlisi Türkiye’nin kazandığı gün olmuştur.Sendikamız özelleştirme neticesinde kurulu yatırım değerleri yaklaşık 3 milyar dolar civarında olan 18-20’ye yakın fabrikamız kapanmakla karşı karşıya kalacağını, başta doğu illerimiz olmak üzere bölgesel kalkınmanın sekteye uğrayacağını, ülkenin göç ve güvenlik sorunları hızla artacağını, Türkiye şekerde ve şekerin yan ürünleri olan melas, küspe, yem, alkol gibi ürünlerde de dışa bağımlı bir ülke konumuna geleceğini, yaklaşık 1 milyon dekar pancar alanının yok olacağını, tarımda yüzde 60 oranına tekâmül eden 80 binin üzerinde tam istihdam kaybı, sanayide 9 binden fazla çalışanın işsiz kalacağını, şeker üretimi azalmış ve tarım alanları daralmış bir konumda AB’ye tam üyelik olunması durumda ise AB Şeker Rejimi Reformu gereği 2015 yılında ülkemiz şeker sektöründen tamamen çekilmek zorunda kalacağını yıllardır her platformda bıkmadan yorulmadan anlatmıştır.Mücadelemiz sonucunda ortaya konan tüm siyasi ve hukuki iradeler sendikamızın göstermiş olduğu mücadelesindeki haklılığı ve görüşlerindeki isabetli doğruları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Danıştay 13. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sendikamızı, Türk halkı ve şeker sanayi çalışanları adına tekrar tekrar gururlandırmıştır.

Umutlarla karşılanan yeni yılın yeni başlangıçlara vesile olması dileğiyle 2010 yılının kardeşliğin birlik ve beraberliğin olduğu savaşların ve kavgaların olmadığı insanların aç kalmadığı yeni bir gelecek yeni bir başlangıç olarak, başta şeker sanayine, pancar tarımı ve şeker sektörüne emek veren insanlarımıza ve tüm Türk milletine hayırlı olmasını dileriz.”Ayrıca Şeker İş Sendikası olarak Tekel işçilerinin Ankara’da sürdürdükleri eyleme katılarak destek verdiklerini kaydeden Sefer Kahraman, Tekel işçilerine her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, Türk-İş ile birlikte önümüzdeki Cuma günü AK Parti il binası önünde bir basın açıklaması yapacaklarını ayrıca aynı gün içerisinde iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini ifade etti.
 

Benzer Konular