devlet, küçük süt çiftliklerine bilgisayar hediye etsin

okullarda, ilkokul öğrencilerine, lise öğrencilerine bilgisayar dağıtıldığını, zaman zaman duyarız...

çiftçilere de dağıtılmalı...
5-20 inekli süt çiftliklerine bilgisayar hediye edilmeli...
bilgisayarla birlikte, ineklerin yem ihtiyaçlarının hesaplanmasında kullanılan...
basit, herkesin kullanabilceği bir yazılım (rasyon hesap makinesi) verilmeli...

verim ve verimlilik artırılmalı...

mevcut durumda...
inekler, yarı verim seviyesinde besleniyor ve vermesi gerekenin yarısı kadar süt veriyor...

aile işletmelerinde ve küçük işletmelerde, süt verimi ve üretimi ikiye katlanabilir...
burası çok önemli...:)
 

Benzer Konular