Kırşehir'li olmak

' 4040 ' hiç bir KIRŞEHİR ' li bu sayıyı ' dört bin kırk ' diye okumaz....

KAHVEHANEDE BÖLGESEL FIKRALI SOHBETLER

Kahvehanede, Kırşehir’li, Çorum’lu, Gümüşhane’li, Kayseri’li Karadenizliler oturmuş, sohbet ederlermiş. Kimi anlattıkları fıkralarla birbirine sataşır, taş atar, şakalaşır; kimi gırgır sohbet olsun diye yöresine ait komik fıkralar anlatırmış. Sohbet o kadar koyulaşmış tatlı hale gelmiş ki, demli çaylar, sigara dumanı içinde birbirine, “bir sizden, bir bizden” diyerek yarışırcasına yörelerine ait matrak olay ve fıkralar anlatmaya başlarlar.

Kayseri’li Kırşehir’liye sataşmış:

“-Yav hemşeri sizin Gırşehirlilere -bekmez akıllı- diyollar, niye böyle diyollar” deyince, Kırşehir’li bozuntuya vermeden şu olayı anlatmış:

“Bizim Gırşaarlinin biri Gayseri’ye bekmez satmıya gitmiş. Bekmezi satmış, satamamış orada bir gün galmış. Gecelemek için bir hana gitmiş; hancı, bizim hemşeriye bir oda vermiş, amma, o odada galanlardan, ara ara bir gaç kişi, kene sokmasından mı, başka zehirli böcek sokmasından mıdır, nedir zehirlenmişler, biri de ölmüş. Hancı bu sicili bozuk odayı verirken, bu ölüm olayını anlatınca bizim hemşeri irkilmiş. Hancı, bizim hemşerinin odayı dudup dudmamaktaki tereddüdünü görünce, “bu odayı sana yarı fiyatına veririm” demiş. Bizim Gırşahaarli razı olup odayı dutmuş.

Geceleyin, bizim hemşeri pinpiriklenmeye başlamış. Aklına Gayseriliyi bile şaşırtan bir gurnazlık gelmiş. Yattığı yatağı odanın ortasına çekmiş; yatağın etrafına fırdoleyin dolanı dolanı bekmez dökmüş, yatağa girmiş. Bizim hemşeri korkusuz uyurken, hancı dışarıda dolanır dururmuş, acaba, bu herif ölür mölür de başım derde mi girer, diye gorharmış.

Ertesi gün bizim Gırşaharlı, odadan sapasağlam çıhınca, hancı şaşırmış, bizim bekmezci gidince, odaya girip baksa ki, yatağının etrafına bekmez dökülüp dolandırılmış, garıncalar, böcekler çokuşmuş pekmez yillermiş. Gayserili hancı bunu görünce ağzı açık galmış,”vay uyanık bekmez akıllı vay” diyerek, bizim Gırşaharliye hayran galmış”.

Kırşehir’li, Kayseri’liye şu matrak olayı anlatıvermiş:

KAYSERİ’Lİ TRENDE

Trenle İstanbul’a yolculuk eden Kayseri`li tanıştığı arkadaşıyla biraz sohbetten sonra çantasından çıkardığı pastırmalı yiyeceklerden arkadaşına da ikram eder. Arkadaşı,

“—Sağ ol benim basurum var, ben yemeyeyim”, deyince, Kayserili gayet ılımlı bir tavırla, basuru yenecek bir nesne sanmış ki:

“—Olsun onu da biraz sonra yeriz”, demiş.KAMAN’LIYA SATAŞAN:

Adamın biri, aynı kahvehanede Kaman’lı birine şöyle sataşmış: “Kırşehir’den size bir imam gelmiş, şöyle dua edermiş, doğru mu? Hem sizin sol omzunuz niye düşük oluyo” diye laf atmış. (Davulcuları meşhur olduğu için, davul sol omuza takılır ve sol omuz düşük görünür, adam onu ima etmek istiyor) “İmamın duası şöyle imiş:

“Gırşehirden geldim Gamana,

İhtiyacı vardır verin imama

30 gülük ile birer dana

Allahu Ekber diyin bana”.

İmam böyle başlayınca, arkadan birisi yavaşça şöyle dermiş:

“-Olmadı hoca bu dua,

Bunun yarısı sana

Diğer yarısı bana-”

Hır çıkar yoksa ha

“Oldu şimdi kabul

Haydı uyun bana” diye devam etmişler.


KAYSERİ’LİYE SORMUŞLAR:

Kahveden biri de: “İki kere iki kaç eder? Diye Kayseri’liye sormuş '

Kayserili de şöyle duraklayıp cevap vermiş:

“Alcez mi, satcez mi?”….

ERZURUM’LUDAN:

Erzurum’lunun biri şöyle olmuş bir olay anlatmış:

“Bizim Erzurum kışın çok soğuk olur. Erzurum köylerinden bir köylü kağnıya tezek yüklemiş, Erzurum’a doğru tezek satmaya gidermiş. Küçük oğlunu kağnıda tezeğin üstüne oturtmuş, kendi kağnının önünde giderken çocuk kağnıdan düşmüş. Arkadan gelmekte olan biri, kağnının önünde giden çocuğun babasına çağırırmış:

“-Üla çocuk kağnıdan düşti, ülan çocuk kağnıdan düşti”… Bu ünnemenin sadece “düşti” kısmını duyan adam geri dönmüş; gerideki düşen çocuğu gösterince, bizim Erzurumlu şöyle demiş:

“-Ula ben de tezek düştü sandım” diyerek yoluna devam etmiş; “çocuk kalkar yine gelir, ama tezek gelmez” diye düşünmüş olmalı.

Adamın erdemlisi kendisi ile de alay edebilen kişi derler. Kahvede, Karadenizli dudur mu? Karadenizlinin nice fıkraları vardır ya. Karadenizli de yöresinden şunları anlatmış:

TEMEL ASKERDE

Temel askerdedir, fakat kimi kimsesi yoktur, mektup yazacak ve harçlık isteyecek kimsesi bulunmamaktadır.

Bir gün Temel, cumhurbaşkanından harçlık istemek için bir mektup yazar ve mektubu göndermesi için çavuşa verir. Askerde mektup kontrolü olduğu için, çavuş da, “Temel hiç mektup göndermezdi, acaba kime yazmış” diye, merak eder ve mektubu okur. Mektubunda Temel’in, cumhurbaşkanından 20 milyon harçlık istediğini okuyunca, Temel’e acır ve cebindeki 15 milyonu zarfa koyup Temel’e verir. Temel parayı alınca bir mektup daha yazar. Çavuş yine mektubu okur, bakar ki mektupta şöyle yazlıdır: “Sayın Cumhurbaşkanım, para için sağ olun, ama bundan sonra banka hesabıma yatırın, çünkü bizim ib…e çavuş paranın beş milyonunu yemiş”…

ÇORUMLU

Kahvede sohbet koyulaşınca, Çorumlu, “ula bir de benden olsun” diyerek şunları anlatmış:

“Çolum’lunun biri ailecek Ankara ya taşınmaya karar vermiş. Ankara’ya gelmiş işe girmiş; gel zaman git zaman aradan birazcık zaman geçtikten sonra hanımı demiş:

“- Herif beni biraz gezdir”.

Ankara da meşhur Gençlik Parkına götürmüş. Lunaparkta gezerken döner zincirli salıncağı görünce;

“- Herif beni şuna bindir, demiş”.

Adam;

“- Get kız donunu görürler”, diyerek, kızmış.

Neyse Lunaparktan çıkarak bir çay bahçesine oturarak çay içmeye başlamışlar. Kadın bir ara kaybolmuş, neyse birazdan gelmiş.

“- Nerdeydin gız” deyince kocası,

“- Ben ona bindim”, demiş.

Adam kızarak:

- Gız ben sana donunu görürler demedim mi” diyerek kızmış.

Kadın rahat bir şekilde;

“ Yok herif donumu çıkartmıştım da bindim”, demiş.KAHRAMAN ÇORUMLU:

Asker ocağında, askerler bir kusur için içtimada hazır olda komutanın karşısında dururlarmış.

Komutan Kırşehir’liye, “nerelisin, sen mi yaptın bu işi” deyip bir tokat vurmuş, yanındaki Şereflikoçhisar’lıya sorup, tokat vurmadan geçmiş. Yanındaki İstanbul’lu nefere aynı soruyu sorup bir tokat vurmuş. Sonra Kahramanmaraş’lıya geçerek aynı soruyu sorup tokat vurmadan yanındaki Çorumlu’ya geçmiş. Çorumlu’ya sıra gelince, tokattan kurtulmak ümidi ile:

“-Kahraman Çorumluyum komutanım”, demiş.


KAYSERİ’LİNİN OĞULLARI:

Kayseri’sinin, kahvehanede üç oğullarından söz ediyormuş:

“-Birinci en büyük oğlum İstanbul’da, şu fabrikanın sahibi 50 trilyon parası var”

“Ortanca oğlum Ankara’da şu fabrikanın sahibi 40 trilyonu var”.

En küçük oğluma gelince, onun kafası çalışmadı, okudu doktor oldu”…


BAYBURTLU:

Bayburt’lu sap zamanı ekinini kurutuyormuş. Allah’a şöyle dua edermiş:

“-Allah’ım, ne olursun ekinim kurumadan yağmurunu yağdırma, demiş. Ekini kurudu kuruyacak, akşamüzeri son yarım saatte yağmur yağmış, çürümüş tüm ekin. Sabah olmuş, ahıra gitmiş. Bir de bakmış ki eşeği de ölmüş. Zaman geçmiş, Ramazan ayı gelmiş. İlk gün niyetlenmiş Bayburtlu. İftara yarım saat kala bir sigara çıkartıp yakmış. İlk nefesini şöyle bir güzelce çekmiş ve gökyüzüne bakarak üflemiş.

—Nasıl, illet oluyorsun şimdi değil mi? demiş ve eklemiş:

—Eşeği de kurbana saymazsam ne olayım!


ÇORUMLU PARAŞÜTÇÜLER

İsmet Paşa devletin başındayken, Anakara’ya İngiltere’nin o zamanki başkanı gelir ve İsmet Paşa onu karşılamaya gider. Otomobille gelirlerken, yolda Çorum’lu 8-10 amele sırtlarında yorgan yastık iple sarılı, diğer illerdeki inşaatlara çalışmaya giderlermiş. Çorum’lu ameleyi görürler. İngiltere başbakanı sorar, “bunlar kim napıyorlar böyle” diye. İsmet Paşa hemen cevap verir: “Bunlar bizim memleketin paraşütçüleri eğitime gidiyorlar’…

Fıkralı sohbet çok amma, yerimiz dar. Sağlığınız, huzurunuz yerinde, neşeniz bol olsun.
 

Ynt: Kırşehir'li olmak

Ruslar, Kırşehir ' de gösteri yapmak için bir sirk getirmiş.
Sirk gösterilerinin başlamasına kısa bir zaman kala maymun ölmüş. Yenisini getirmeleri mümkün olmadığından, çare aramaya başlamışlar. Sonunda bir Kırşehirli ' ye maymun kıyafeti giydirmeye karar vermişler ve hiç konuşmaması için sıkı sıkı uyarmışlar.
Kırşehirli, kafesine geçip, hoplayıp zıplamaya, çocukların attıkları fıstıkları yemeye başlamış. Kendisini o kadar kaptırmış ki, zıplarken, birden yandake aslan kafesine düşmüş. Can havliyle ' imdaaat ' diye bağırmaya başlamış. Aslan, Kırşehirli maymunun kulagına eğilip ' Çaktırma lan, sus. Ben de Kırşehirli ' yim ' demiş.
 

Ynt: Kırşehir'li olmak

Bir fakir Kırşehirli paraya çok sıkışmış. Her türlü çareye başvurmuş, yardım eden olmamış.
Son çare olarak, ' Allah, sıkışan kuluna yardım eder ' inancından hareketle, Allah ' a mektup yazmaya karar vermiş. ' Cenab-ı Allah Yüksek Katına ' diye başlamış ve ' Allah ' ım ne olur bana bir yüz milyon lira gönder ' diye bitirmiş. Zarfın üzerine de ' Esirgeyip bağışlayan Yüce Allah ' diye yazıp postaya vermiş.
Postacılar mektupları ayırırken, gitmesi mümkün olmayan adresi görünce açmışlar. Mektup sahibine acımışlar ve aralarında para toplayıp yardım etmeye karar vermişler. Ama, ancak 80 milyon lira toplayabilip, göndermişler. Parayı alan Kırşehirli, hemen Allah ' a bir mektup daha yazmış.
Postacılar, ' Allah ' adresli iknici mektubu açmışlar. Kırşehirli şöyle yazıyormuş:
' Allah ' ım gönderdiğin parayı aldım, teşekkür ederim. Ama, bundan sonra para gönderirken, Meleklerinle gönder, hırsız postacılar gönderdiğiniz paranın 20 milyon lirasını çalmışlar. '
 

Ynt: Kırşehir'li olmak

Bir Kırşehirli, kahveci arkadaşının dükkanının önünden geçreken her sabah 'Soğuk çay var mı' diye sorar. Arkadaşı da 'Yok' der.
Bu soru ve cevap hergün devam edince kahveci birgün sabah çayı soğutur ve arkadaşını bekler.
Her zamanki gibi Kırşehirli gelip 'Soğuk çay var mı' diye sorar. Arkadaşı 'var' der.
Kırşehirli gayet sakin 'Isıt da içelim ozaman' der.
 

Ynt: Kırşehir'li olmak

İki Kırşehir ' li Ankara ' ya düğüne gelmişler. Tabiki gece yarılarına kadar içmişler zil zurna sarhoşlar. Sabah ' a karşı geri dönmeye karar vermişler. Ankara çıkışında trafik polisi çevirme yapıyormuş. Bunlarıda çevirmişler. Polis ehliyet ruhsat sormuş bunlar hemen vermişler. Ama acayip içki kokuyorlar.
-'Size ceza keseceğim'
demiş. Ama polis biraz dalga geçeyim şunlarla belki ceza kesmekten vazgeçerim diyerek bunlara bir soru soracağını bildikleri takdirde göndereceğini söylemiş. Biri ilkokulu bitirmiş. Ötekine
-'Sen sus ben bilirim'
diyerek susturmuş. Polis demişki
-'İstiklal Marşını kim yazdı'
demiş. Hemen heyacanla cevap vermeye çalışmış.
-'Neşet ağam diyeceğim ama pek küççük yazsa yazsa Muharrem ağam yazmıştır'
demiş. Tabi polis şaşırarak
-'De gidin'
diyerek bunlara ceza yazmadan göndermiş.
 

Ynt: Kırşehir'li olmak

Hergün içki içen bir Kırşehirli ' ye yakınları içkiyi bırakması için sürekli baskı yapar. Sonunda bir daha Kırşehir topraklarında içki içmeyeceğine dair yemin eder Kırşehirli.
Yeminine sadık kalmak için zaman zaman Kırşehir il sınırları dışına çıkıp içki içer, ancak bu zor olmaktadır. Hem yemininden dönmemek hem de içki içebilmek için sonunda kesin bir çözüm bulur Kırşehirli.
Nevşehir ' den bir çuval toprak getirip, evinin bir köşesine döker. Hergün o Nevşehir toprağının üzerine çıkıp, içki içmeyi sürdürür.
 
Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt